Informatie voor zorgverzekeringsmaatschappijen

Op deze pagina is informatie te vinden die belangrijk is voor zorgverzekeraars.

KLIK HIER
In dit bestand zijn alle CAT-therapeuten te zien die vergoed worden door zorgverzekeraars. Zowel de Level 3 als Level 5 therapeuten zijn op te zoeken evenals de ingangsdatum. Deze lijst is geupdate op 13-04-2018


Informatie over het Dossiernummer

Het Dossiernummer, ook wel het CAT-therapeutnummer, dat gegeven wordt aan een CAT-therapeut is uniek en wordt aan een enkele therapeut verbonden. Indien een CAT-therapeut om wat voor reden dan ook geen CAT-therapeut meer wilt zijn, wordt dit nummer niet opnieuw hergebruikt. Omdat we zo duidelijk mogelijk willen zijn over onze dossiernummers, is er onlangs een kleine verandering geweest.
In 2017 en het 1e kwartaal van 2018 begon elk dossiernummer steeds met het betreffende jaartaal waarin de CAT-therapeut zich had aangemeld opgevolgd door 4 cijfers. Een dossiernummer zag er bijvoorbeeld zo uit:
20170000
De 4 cijfers achter 2017 of 2018 representeren de daadwerkelijke nummering van alle aanmeldingen die ooit verwerkt zijn. Tegenwoordig ziet een dossiernummer er zo uit:
CM0000-01-01-17
De 4 cijfers die eerst achter 2017 of 2018 stonden, staan nu achter CM, hetgeen staat voor Complementair. De cijfers er achter zijn de dag, maand en het jaar van de ingangsdatum:
CM0000-DD-MM-JJ
Op deze manier is de ingangsdatum van de CAT-therapeut al gelijk op het dossiernummer te zien. Omdat er momenteel een overgangsperiode is, zijn beide soorten dossiernummers in de omgang. Echter de 4 cijfers (dus direct achter CM of direct achter 2017 of 2018) zijn onveranderd. Sorry voor een de verwarring hierover.

Bitnami