Wkkgz proces

Laatst ge-update op 27 september 2019

 

Wkkgz Klachtenfunctionaris

Alle CAT-therapeuten sluiten zich aan bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Wkkgz geschilleninstantie. De Wkkgz partner van het CAT-complementair is het GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Deze rijks erkende en onafhankelijke geschilleninstantie gespecialiseerd in het behandelen van klachten omtrent complementaire geneeskunde. Dit kan het verschil maken als je als complementair therapeut voor een commissie moet verschijnen. Als je bij het CAT-complementair komt, kun je eenvoudig aansluiten bij non-profit organisatie GAT. Als een van je cliënten een klacht heeft over de behandeling dan heeft deze daardoor de mogelijkheid deze in te dienen bij CAT. Hierdoor is de beroepsorganisatie op de hoogte van de klacht. Dit is de eerste stap die een client kan nemen om de klacht kenbaar te maken. Vervolgens vraagt beroepsorganisatie CAT van de klager om de klacht officieel in te dienen bij het GAT. Pas dan is de klacht officieel ingediend en wordt deze in behandeling genomen door de onafhankelijke en gratis toegankelijke klachtenfunctionaris. Deze zal met jou en je cliënt in gesprek gaan met als doel samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich goed bij voelt. Sinds de invoering van de wet Wkkgz is het wettelijk verplicht dat jij als therapeut deze service aan je klanten biedt. Zodoende wordt dit ook van je gevraagd als jij aan het CAT-competentie profiel wilt voldoen.

 

Wkkgz Geschillencommissie

Mocht een cliënt een klacht hebben over je behandeling dan kan deze de klacht neerleggen bij het CAT-complementair. Vervolgens moet de klacht officieel ingediend worden bij geschilleninstantie GAT. De onafhankelijke en laagdrempelig bereikbare klachtenfunctionaris gaat vervolgens bemiddelen tussen de therapeut en de cliënt. De klachtenfunctionaris staat hierin onpartijdig en onbevooroordeeld maar het is wel belangrijk om in te zien dat een Wkkgz geschillencommissie is opgezet voor de cliënt en niet voor de therapeut. De therapeut kan immers geen klacht indienen bij de Wkkgz geschilleninstantie over de cliënt, de client kan wel een klacht indienen over de therapeut. De Wkkgz is dus een cliënten wet. De kosten van de klachtenfunctionaris liggen tussen ongeveer tussen de 200 en de 2000 euro. Houd in gedachten dat in sommige gevallen de cliënt niet op zoek is naar een oplossing maar hoopt op een bindend advies van de geschillencommissie dat in het nadeel is van de therapeut. Mocht de GAT-klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komen samen met jou en je cliënt dan heeft de klager de gelegenheid de klacht, die nu een geschil is geworden, voor te leggen aan de geschillencommissie. De klager dient om deze stap te nemen het klachtengeld (125 euro) te betalen aan de geschilleninstantie. Dit klachtengeld krijgt de klager terug als deze in het gelijk wordt gesteld. Deze commissie kan vervolgens tot zes weken de tijd nemen om te oordelen en te komen tot een bindend advies. De proceskosten hiervoor kunnen oplopen tot een bedrag van 5000 euro. Het oordeel van de geschillencommissie kan bestaan uit een schadeclaim die kan oplopen tot totaal 25.000 euro. De volledig onafhankelijke geschillencommissie van het GAT wordt per casus door commissie voorzitter Mr. Martijn de Schepper samengesteld. De commissie kan aangevuld worden door de commissie voorzitter met complementaire vakspecialisten en een patiënten vertegenwoordiger. Zodoende kan er een objectief en juist oordeel tot stand komen. De commissie bestaat altijd uit een oneven aantal commissieleden. De wet bepaalt dat indien de klager in het gelijk wordt gesteld, de proceskosten, het klachtengeld dat de klager betaald heeft en de eventuele schadeclaim op jou als therapeut worden verhaalt. Vergeet niet dat de proceskosten van de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie altijd op jou als therapeut worden verhaalt, ook al wordt jij als therapeut in het gelijk gesteld. Hier komt een goede beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om de hoek kijken!

 

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Alle CAT-therapeut sluiten een goede beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Dit is nodig om een aantal redenen: 1. Het Wkkgz proces. In punt 4 van het Wkkgz proces kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van groot belang zijn voor de therapeut. De polis van je verzekering dient dan de Wkkgz proceskosten en de daaruit eventueel voortkomende schadeclaim te dekken. 2. Schade buiten de Wkkgz. Daarnaast kan er sprake zijn van schade die buiten de Wkkgz valt, ook deze schade dient gedekt te worden in de polisvoorwaarden van je beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het CAT heeft een als verzekeringspartner het BAT: Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten, waar jij met korting een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af kunt sluiten. Ook productaansprakelijkheid valt onder de BAT polis. Kort en duidelijk leggen wij aan je uit wat beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid inhoudt:

 

  • Beroepsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schadeclaims die voortkomen uit behandelingen die je geeft als complementair behandelaar. Bijvoorbeeld: na de hypnotherapeutische sessie heeft de cliënt chronisch hoofdpijn. De cliënt wordt in het gelijk gesteld en de hypnotherapeut moet de proceskosten en een schadeclaim betalen. De volledige Wkkgz reikwijdte valt onder beroepsaansprakelijkheid. De BAT polis heeft een dekking tot € 1.250.000 voor beroepsaansprakelijkheid.
  • Wkkgz dekking: De polis voor een complementair therapeut moet volledige Wkkgz dekking hebben. Het kan zijn dat een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen goede Wkkgz dekking heeft. De polis van BAT verzekeringen is wat dat betreft volledig adequaat. De BAT polis heeft een Wkkgz dekking tot € 1.000.000.
  • Bedrijfsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die je cliënt kan oplopen die buiten je behandelingen valt maar wel binnen de verantwoordelijkheid van je bedrijf. Bijvoorbeeld: Een cliënt krijgt na de hypnotherapeutische behandeling een loszittende dakpan op het hoofd bij het verlaten van de praktijkruimte van de hypnotherapeut. De schade moet vervolgens vergoed worden door de hypnotherapeut omdat deze hiervoor aansprakelijk is. De BAT polis heeft een dekking tot € 2.500.000 voor bedrijfsaansprakelijkheid.
  • Productaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die voort komt uit de verkoop van complementaire producten of alternatieve geneesmiddelen. De BAT polis heeft een dekking tot € 1.000.000 voor productaansprakelijkheid.