Over CAT-complementair

Op deze pagina vind je uitleg over de structuur van beroepsorganisatie CAT-complementair.

Het CAT-complementair Bestuur

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. Het CAT-complementair is een stichting. Deze stichting heeft een bestuur die bestaat uit een Voorzitter, Secretaris en een Penningmeester. Het bestuur voldoet aan de regels van Good Governance. Het bestuur heeft een rooster van aftreden. De eerstvolgende bestuurswissel staat gepland in 2018. Van het huidige bestuur dient in de komende 3 kalenderjaren één van de drie bestuursleden af te treden en vervangen te worden. Het huidige bestuur kan tot 2021 actief zijn en in dit jaar dient de vervanging uiterlijk plaats te vinden.

Ervee is kunsthistoricus en heeft zich gespecialiseerd in de alternatieve sector. Hij is mede oprichter van het CAT. Ervee werkt namens het gedachtegoed van Rob van der Wilk en zet zich in voor de complementaire therapeut.

Voorzitter, Drs. Ervee van der Wilk

Aad van der Valk is boekhouder en voert een eigen administratiekantoor. Als penningmeester van beroepsorganisatie CAT-complementair is Aad eindverantwoordelijk voor de administratie en financiën.

Penningmeester, Aad van der Valk

Leo Hoog is traditioneel ayurvedisch natuurgeneeskundige en klankschaal therapeut. Al jaren is hij toonaangevend in Nederland in zijn vakgebied en neemt deze ervaring mee als secretaris van het CAT-complementair.

Secretaris, Leo Hoog

CAT-complementair secretariaat

Het secretariaat van het CAT-complementair is gevestigd op Nederlandlaan 238, 2711 JH, te Zoetermeer. Op het secretariaat worden de aanmeldingen en administratie verwerkt.

Marianne van der Wilk is aanspreekpunt op het CAT-complementair secretariaat. Ze is van alle ins en outs op de hoogte en helpt je graag de juiste complementaire keuzes te maken. Marianne is tevens verantwoordelijk voor de administratie en facturatie. Marianne is op dinsdag t/m donderdag tussen 10:00 en 12:00 telefonisch bereikbaar op het CAT-spreekuur. Marianne heeft een ruime en lange ervaring in de complementaire sector.

CAT-complementair secretariaat, Marianne van der Wilk

Screening commissie CAT-complementair

De Screening commissie van het CAT bestaat uit geschoolde opleidingskundigen en vakexperts met ervaring in de complementaire sector. Alle aanmeldingen voor CAT-level 3 en CAT-level 5 worden door de screening commissie bekeken, gescreend en beoordeeld. Zodoende kan elke CAT-therapeut in het juiste CAT-level ingeschaald worden. Als het nodig is stelt de screening commissie een onderzoek in om te bepalen in hoeverre een opleiding voldoet aan eisen van de zorgverzekeraars. Ten alle tijden is het belangrijk voor CAT-level 3 en 5 therapeuten om bij- en nascholing te doen. Dit is een vereiste van zorgverzekeraars die behandelingen van deze therapeuten gedeeltelijk vergoeden. Ook voor het accrediteren en monitoren van bij- en nascholing voor CAT-therapeuten is de Screening commissie CAT-complementair verantwoordelijk.

Elisabeth is doctorandus in de opleidingskunde en heeft meerdere complementaire beroepsopleidingen gevolgd. Deze combinatie maakt Elisabeth de aangewezen persoon om opleidingen van complementaire therapeuten te screenen.

Opleidingskundige, Drs. Elisabeth Meulman

Elena den Blanken is een allround complementair therapeut met uitgebreide HBO ervaring. Zij heeft meegewerkt en bijgedragen aan meerdere complementaire opleidingen en is expert op het gebied van scholing. Zij neemt deze ervaring mee in de screenings.

Commissielid, Elena den Blanken

Jethro van der Wilk is kunstenaar, ontwerper en over het algemeen een bron van creativiteit. In de alternatieve sector heeft hij ruime ervaring. Jethro is mede oprichter van het CAT en screent level 5 aanmeldingen. Hij werkt volgens het gedachtegoed van Rob van der Wilk.

Level 5 screening, Jethro van der Wilk

Visitatie commissie CAT-complementair

Het CAT-complementair heeft een eigen visitatie commissie opgericht. De commissie bestaat uit door het RBCZ geaccrediteerde CAT-visiteurs. Het CAT vindt het belangrijk de kwaliteitseisen van zorgverzekeraars te kunnen waarborgen en toezicht te houden op de kennis en vakbekwaamheid van de CAT-visiteurs. Daarom is er door het CAT-bestuur besloten de visiteurs zelf aan te stellen. Bovendien zijn de prijzen van de visitaties hierdoor zo laag mogelijk. De CAT-visitatie commissie werkt met een hart voor de Nederlandse complementaire therapeut.

Vicky Protop is opgeleid tot visiteur voor complementaire praktijken. De complementaire wereld heeft haar grote belangstelling en zij is behulpzaam om de beste kwaliteit voor de CAT therapeuten te bereiken. Vicky is geboren in Roemenië.  

CAT-visiteur, Vicky Protop

Leo Hoog is opgeleid tot visiteur en van huis uit traditioneel ayurvedisch natuurgeneeskundige en klankschaal therapeut. Al jaren is hij toonaangevend in Nederland in zijn vakgebied en neemt deze ervaring mee in zijn functie als CAT-visiteur.

CAT-visiteur, Leo Hoog

Marianne van der Wilk neemt vanuit het secretariaat de taak van visitatie coördinator op zich. Het is haar taak de CAT-visiteurs met raad en daad bij te staan.Marianne heeft een ruime ervaring in de complementaire sector.

Coordinatie visitatie, Marianne van der Wilk

Digitale vormgevingscommissie CAT-complementair

De digitale vormgevingscommissie is verantwoordelijk voor de vormgeving van de website, e-mail nieuwsbrieven en online presentatie van het CAT-complementair.

Jethro van der Wilk is kunstenaar, ontwerper en over het algemeen een bron van creativiteit. In de alternatieve sector heeft hij ruime ervaring. Jethro is mede oprichter van het CAT. Hij werkt volgens het gedachtegoed van Rob van der Wilk.

Hoofd digitale vormgeving, Jethro van der Wilk

Missie, Visie en Doelen

Het CAT-complementair heeft als missie een open en eerlijke organisatie te zijn voor therapeuten en deze therapeuten te helpen aan de Nederlandse wet en aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en koepels te voldoen voor zo laag mogelijke kosten. Het is de taak van een beroepsorganisatie om therapeuten te verenigen, te helpen en hun belangen te behartigen. CAT-complementair is er voor de therapeuten die aan de eisen van zorgverzekeraars kunnen en willen voldoen. Alhoewel binnen CAT alle therapeuten als gelijkwaardig worden gezien en behandeld is het belangrijk dat de therapeuten die uit vrije wil toetreden tot het CAT-complementair (level 3 of 5 CAT-therapeuten) zich (met zo veel mogelijk comfort) houden aan de eisen van de koepels en zorgverzekeraars. Het CAT-complementair heeft als eigen missie deze eisen te waarborgen en de therapeuten te wijzen op het nut en de noodzaak van intervisie en bij- en nascholing. Kwaliteit is van het hoogste belang voor het CAT-complementair.

Vernieuwen en meegaan met de tijd
De visie van CAT-complementair is te blijven zoeken naar vernieuwing. Het CAT is opgericht voor complementaire therapeuten. En deze therapeuten verdienen het beste aanbod, de fijnste begeleiding voor de beste tarieven. In deze zin is het CAT een beroepsorganisatie met een blik vooruit: het CAT loopt voorop in ontwikkeling, vernieuwing en modernisering van de sector. CAT respecteert daarbij de heersende normen en waarden binnen de sector, maar wil tegelijkertijd ook vernieuwend zijn. CAT is the New Kid on The Block en ziet het als haar verantwoordelijkheid om te zorgen dat de  complementaire sector met de tijd meegaat.

kosten- en tijdbesparend
De doelen van het CAT-complementair zijn duidelijk: vernieuwen en ontwikkelen. Het comfort van de therapeut staat bij al deze doelen voorop. Het hanteren van eerlijke prijzen en het realiseren van de hoogste kortingen voor therapeuten is wat het CAT sterk maakt: CAT-complementair is kostenbesparend en prijsbewust. De belangen van de therapeuten behartigen en verdedigen is van het grootste belang voor het CAT-complementair. Steeds weer wordt door het CAT-complementair bestuur gestreefd naar de beste opties en service voor CAT-therapeuten.

Vakgroepen CAT-complementair

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. De alternatieve sector wordt in 5 vakgroepen ingedeeld. Een vakgroep kan ook wel een stroming of discipline worden genoemd. Het CAT hanteert deze indeling en plaatst binnen elke vakgroep toezichthouders die de richtlijnen en kwaliteitseisen per beroep monitoren. Zodoende kan door vakspecialisten per vak de kwaliteit van praktijkvoering en bij- en nascholing gegarandeerd worden. In onderstaande overzichten wordt tevens de prestatie code van elke behandelvorm genoemd.

Lichaamsgerichte therapie

Vakgroep toezichthouder:

Iljitsj van Kessel

Behandeling chiropractie 24600
Behandeling cranio-sacraaltherapie 24601
Behandeling osteopathie 24603
Behandeling ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn 24604
Behandeling (ortho)manuele therapie 24605
Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell) 24606
Behandeling overige alternatieve bewegingstherapie 24607
Behandeling body stress release 24608
Behandeling orthopedische geneeskunde (lid VAOG) 24609
Sportmassage 24610

Deze vakgroep staat ook wel bekend als Beweegtherapie of bewegingstherapie en is in het verleden ook zo genoemd. De behandelvormen in deze vakgroep hebben veelal te maken met het menselijk lichaam en bij de therapie zelf vindt dan ook meestal aanraking plaats. Alhoewel een gezond lichaam ook goed is voor de geest, is Alternatieve bewegingstherapie in eerste plaats bedoeld om lichamelijke klachten te verhelpen.

Psychosociale therapie

Vakgroep toezichthouder:


Marieke de Bruijn

Sylvia Roosendaal:
Toezichthouder kindertherapie


Jacqueline Snelder:
Toezichthouder bodywork

Behandeling psychotherapie 24500
Behandeling hypnotherapie 24501
Behandeling kunstzinnige therapie 24502
Behandeling Gestalttherapie 24503
Behandeling overige psychosociale therapie 24504
Behandeling (kinder) coaching 24505
Counseling 24506
Behandeling Simonton therapie 24507
Behandeling speltherapie 24508
Oudergesprekken/ouderbegeleiding 24509
Evaluatie/verslag/rapportage 24510
Behandeling integratieve psychotherapie 24511
Behandeling regressie
(reïncarnatie)therapie 24512
Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Behandeling creatieve therapie (vaktherapie) 24514
Behandeling psychomotorische kindertherapie 24515
Behandeling emotioneel lichaamswerk 24516
Behandeling haptotherapie 24517
Psychologische begeleiding 24700

Deze vakgroep is ook wel bekend als psychosociaal. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen met gesprekstechnieken die bij de cliënt zelfreflectie en waardevolle inzichten als gevolg hebben. De klachten die behandeld kunnen worden door Psychosociale therapie zijn doorgaans psychisch van aard.

Natuurgeneeskunde

Vakgroep toezichthouder:

Yuri Abrahams

Behandeling orthomoleculaire geneeskunde 24000
Behandeling fytotherapie 24001
Behandeling kinesiologie 24002
Behandeling enzymtherapie 24003
Behandeling moermantherapie 24004
Behandeling overige natuurgeneeskunde 24005
Behandeling iriscopie 24006
Behandeling neuraaltherapie 24007
Behandeling mesologie 24008
Behandeling reflexzonetherapie 24009
Behandeling neuromusculaire
triggerpointtherapie 24010
Behandeling bioresonantie therapie 24011
Behandeling energetische therapie 24012
Behandeling neuromusculaire behandeling 24013
Ayurvedische therapie 24014
Behandeling APS 24015
Bowentherapie 24016
Behandeling spirituele therapie 24400
Behandeling paranormale geneeskunde 24401
Behandeling antroposofische therapie 24300

Deze vakgroep staat ook wel bekend als natuurgeneeswijze en is in het verleden ook zo genoemd door het CAT. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen die als ‘natuurlijk’ kunnen worden gezien. Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm die behoort tot de vakgroep natuurgeneeskunde een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld kunnen worden met Natuurgeneeskunde kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn.

Oosterse geneeswijzen

Vakgroep toezichthouder:

Jerrell Waterval

Els van Helmondt - acupunctuur

Behandeling Chinese kruidengeneeskunde 24101
Behandeling Shiatsu therapie/massage 24102
Behandeling overige Oosterse geneeswijzen 24103
Behandeling acupunctuur 24104
Behandeling Tuina 24105

Deze vakgroep omvat geneeswijzen die als Oosters kunnen worden gezien. Nu is dit zeker een moeilijk defineerbare term, maar de insteek is dat de behandelvormen die in deze vakgroep voorkomen niet zijn ontstaan of ontwikkeld in het Westen (ook wel o.a. Europa, Amerika, Rusland, Africa en Australië). Daarnaast vallen ook slechts de behandelvormen in deze vakgroep die als traditioneel en Oosters kunnen worden gezien. Met traditioneel wordt bedoeld dat deze behandelvormen een lange geschiedenis hebben in het land van oorsprong. De klachten die kunnen worden behandeld zijn uiteenlopend van lichamelijk of psychisch.

Homeopathie

Vakgroep toezichthouder:

Lilian Peters

Behandeling (klassieke) homeopathie 24200

In deze vakgroep zitten therapeuten die actief zijn als homeopaat en (in principe) werken volgens het gedachtegoed (of in navolging) van Samuel Hahnemann. Homeopathie werkt met stoffen die een genezende werking hebben op het lichaam van de cliënt. Deze genezende werking wordt veelal empirisch getest per cliënt alvorens deze volledig wordt toegepast. Een homeopaat behandelt klachten die in eerste instantie te maken hebben met het menselijk lichaam.

Eclectisch

Toezichthouder vakgroep:

Yuri Abrahams

In de vakgroep Eclectisch van CAT-complementair combineert de therapeut behandelvormen van meerdere vakgroepen in 1 praktijk. Deze behandelvormen moeten aan alle kwaliteitsstandaarden voldoen. De toezichthouder vakgroep Eclectisch is de kwaliteitsbewaker van de toepassing van de eclectische manier van werken van CAT-therapeuten. Het woord 'Eclectisch' stamt af van het Latijnse woord voor 'uitkiezen'. Een eclectisch therapeut beredeneert welke behandelvormen het meest van toepassing zijn (dit kan verschillen per cliënt) en kiest hierbij uit de behandelvormen die hij of zij kan toepassen.