Aanmelden voor Erkenning Opleidingsinstituut en Opleidingen

 

Deze pagina is bedoeld voor opleidingsinstituten die erkend willen worden als CAT-opleider. Op deze pagina zijn 2 inschrijfformulieren te vinden namelijk:

Bovenaan deze pagina: Inschrijfformulier Opleidingsinstituut
Onderaan deze pagina:
Inschrijfformulier Opleiding

Het Inschrijfformulier Opleidingsinstituut dient éénmalig per opleidingsinstituut ingevuld te worden

Het Inschrijfformulier Opleiding dient éénmalig per opleiding ingevuld te worden.

Zodoende kan een enkel opleidingsinstituut zich aanmelden met meerdere opleidingen zonder steeds hetzelfde formulier in te hoeven vullen.

Welke opleidingsinstituten kunnen zich aanmelden en met welke opleidingen?
Omdat het CAT werkt met een gelaagd register en multidisciplinair is kunnen vrijwel alle opleidingsinstituten die een opleiding aanbieden zich aanmelden. Externe accreditatie door accreditatiebureaus is niet essentieel voor erkenning maar helpt het wel bij het indelen. Een HBO vakgerichte opleiding dient bij voorkeur wel geaccrediteerd te zijn door een onafhankelijk accreditatiebureau voordat deze in aanmerking komt voor het opleiden tot level 5 CAT-therapeuten. Als vuistregel houdt het CAT aan: de opleiding moet vallen binnen het alternatieve of complementaire werkveld of hier direct mee te maken hebben. Opleidingen Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis horen hier ook bij. Voor MBk of PsBk geldt specifiek dat accreditatie door externe bureaus essentieel is naast erkenning door het CAT.

Wat zijn de voordelen?
Door beide formulieren in te vullen, dien je de gegevens in ter screening door de CAT-screeningcommissie. De informatie wordt dan doorgenomen en ingedeeld op inhoud en niveau. Is de opleiding op MBO niveau, dan is deze vooral interessant voor level 1, 2 en 3 CAT-therapeuten, is de opleiding op HBO niveau, dan is deze vooral interessant voor level 4 en 5 CAT-therapeuten.
De opleidingen worden dan zo duidelijk mogelijk gepresenteerd aan de CAT-therapeuten op de websites van het CAT (catcollectief.nl en catcomplementair.nl).

Wat staat er tegenover?
Het CAT vraagt geen geld voor deze dienst, alleen een vermelding op de website zodat studenten op de hoogte worden gesteld. Het primaire doel is dat het voor de huidige en toekomstige CAT-therapeuten duidelijk is met welke opleiding welk level CAT-therapeutschap kan worden behaald en voor het CAT is het waardevol om een goed uitgewerkt opleidingsaanbod te hebben. Daarnaast dient het opleidingsinstituut zich te houden aan de CAT-Morele-codes-voor-opleidingsinstituten.

Procedure
Wanneer een opleidingsinstituut zich aanmeldt met opleidingen wordt hier naar gekeken door de CAT-screeningscommissie.
– Indien er sprake is van een externe accreditatie door een accreditatiebureau zoals het SNRO, CPION, SKB, KTNO of NVAO, wordt deze accreditatie overgenomen, mits er bewijs is van deze accreditatie en tenzij uit de gegevens blijkt dat er reden is om deze accreditatie in twijfel te nemen.
– Indien er sprake is van erkenning door een andere beroepsorganisatie, wordt hier ook naar gekeken. Erkenningen van beroepsorganisaties die erkend zijn door het RBCZ worden overgenomen tenzij er een reden is om deze erkenning in twijfel te trekken.
– Indien er geen externe accreditatie of erkenning heeft plaatsgevonden door een accreditatiebureau of door een beroepsorganisatie die erkend is door het RBCZ, erkent het CAT zelf de opleiding intern. Dit betekent dat de CAT-screeningcommissie de gegevens bekijkt. Daarnaast wordt er, indien de CAT-screeningcommissie dit nodig acht (sowieso bij een HBO opleiding) een visitatie ingepland voor het scholingsinstituut waarbij een lid van de CAT-screeningcommissie langskomt om kennis te komen maken en kennis te nemen van de locatie zelf (brandveiligheid, hygiëne etc. in principe dient een gebouw waar scholingen in gehouden worden aan dezelfde regels te voldoen waaraan een CAT-therapeut dient te voldoen, zie hiervoor H 1, 2, en 3 van het CAT-complementair Reglement). Het CAT kan geen Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis erkenning op PLATO norm zonder dat een onafhankelijk accreditatiebureau de opleiding op PLATO norm heeft geaccrediteerd. En voor de herhaling; het CAT doet dit (vooralsnog) kosteloos.

Vragen?
Mochten er vragen zijn dan kunnen deze bij voorkeur worden gesteld per email naar catcollectief@gmail.com ovv ‘Vraag Opleidingsinstituut’. Bellen is mogelijk naar 06-45096622 (Marianne van der Wilk) op doordeweekse werkdagen van 10:00 tot 12:00.

Inschrijfformulier Opleidingsinstituut

Éénmalig invullen per opleidingsinstituut

instituut erkenning

Het opleidingsinstituut verklaart zich te houden aan bovenaan genoemde CAT-Morele-codes-voor-opleidingsinstituten.

Het opleidingsinstituut gaat akkoord met vermelding op de websites catcollectief.nl en catcomplementair.nl en heeft geen bezwaar als de ingediende opleidingen worden aangeboden aan CAT-therapeuten. Het opleidingsinstituut gaat daarnaast ermee akkoord het CAT op haar websites te tonen en haar (afgestudeerde) te informeren over CAT-therapeutschap.

Inschrijfformulier Opleiding

Éénmalig invullen per opleiding

opleiding erkenning

Wat voor soort opleiding betreft het?

Welk discipline valt de opleiding onder?

Is de opleiding geaccrediteerd door een of meer van onderstaande accredatiebureaus?

Welk opleidingsniveau is de opleiding?

Wat is de toetsingsmethode? Meerdere antwoorden mogelijk.