MBk en PsBk lijst

In de lijst hieronder zijn alle opleidingen te vinden die voldoen aan de PLATO norm. De lijst wordt periodiek vernieuwd, maar blijft grotendeels hetzelfde. Als een opleiding, of combinatie van opleidingen, niet is gevolgd zoals beschreven in dit document, dan voldoet een opleiding niet aan de PLATO norm en kan een therapeut geen aanspraak maken op het gedeeltelijk laten vergoeden van behandelingen door zorgverzekeringsmaatschappijen. 

Opleidingen die rood zijn, voldoen ook aan de PLATO norm.
MBK-en-PSBK-vervanginglijst 2020