Hoe werkt deze pagina?

Fijn dat je geïnteresseerd bent in het CAT en haar aangesloten therapeuten. Klik hieronder op de vraag die je beantwoord wilt hebben. CAT heeft de veelvoorkomende vragen van aanstaande CAT-therapeuten of studenten hieronder zo goed mogelijk beantwoord. 

Kan ik me aanmelden bij het CAT?

Ja, elke beroepsmatige alternatieve of complementaire behandelaar kan bij CAT aansluiten omdat het CAT bestaat uit twee divisies:

Voor therapeuten zonder PLATO (en zonder vergoedingen):

https://catcollectief.nl/

Voor PLATO-therapeuten (en met vergoedingen):

https://catcomplementair.nl

Daarnaast bestaat het CAT uit een gelaagd register, waardoor alle soorten en maten therapeuten bij CAT terecht kunnen. Je bent op dit moment op de website van het CAT-complementair. Voor de duidelijkheid: Alleen HBO PLATO-therapeuten kunnen bij deze divisie van CAT terecht.

De aanmelding wordt behandeld door de CAT-screeningcommissie en indien nodig ook door de CAT-visitatiecommissie. Indien een CAT-therapeut voldoet aan de eisen die worden gesteld door het deze commissies, is de therapeut erkend en mag deze zich een CAT-therapeut noemen gedurende één kalenderjaar. Een erkenning door het CAT geeft een CAT-therapeut meer vertrouwenswaardigheid en verzekert de cliënt dat de CAT-therapeut voldoet aan de door de overheid gestelde eisen, werkt volgens een moreel principe en zich blijvend ontwikkelt binnen het vakgroep. Daarnaast hanteert het CAT een zogeheten ‘gelaagd register’. Het CAT-register kent deze gelaagdheid omdat er simpelweg verschillende CAT-therapeuten zijn met verschillende verwachtingen. De verschillende lagen maken het mogelijk voor het CAT om onderscheid te maken tussen de CAT-therapeuten en te voldoen aan deze verschillende eisen. De benodigde gegevens van dit register worden gedeeld met andere instanties zoals bijvoorbeeld de geschilleninstantie en de verzekeraars. Het CAT verzekert hierbij dat er discreet wordt omgegaan met deze gegevens en dat deze alleen gedeeld worden indien dit nodig is.

Hoe kan het dat het CAT-therapeutschap zo goedkoop is?

CAT is een budget beroepsorganisatie met een eigen gedachtegoed. In dit gedachtegoed is opgenomen dat CAT laagdrempelig bereikbaar moet zijn voor therapeuten. CAT is de goedkoopste beroepsorganisatie in de branche zonder enige concessie in de geleverde kwaliteit. CAT maakt gebruik van efficiënte en eigentijdse technieken en een hardwerkend team dat nadrukkelijk niet uit vrijwilligers bestaat. Het CAT werkt volgens het CAT-gedachtegoed zoals te lezen is onderaan deze website in het CAT reglement punt 13.1:

13.1 Het CAT-gedachtegoed is een aangepaste versie van het gedachtegoed van Rob van der Wilk. Hier wordt waarde aan gehecht omdat de stichting CAT is opgericht door de familie van der Wilk met als kernwaarden de overtuigingen van Rob van der Wilk. Het CATgedachtegoed komt op het volgende neer:

a.- Een ieder die zich wenst te profileren als alternatieve therapeut of aanbieder van complementaire zorg moet de mogelijkheid krijgen dit te kunnen doen

b.- Het Collectief Alternatieve Therapeuten is voor eenieder die zich wenst te profileren als alternatief therapeut of aanbieder van complementaire zorg toegankelijk, de stichting CAT is voor eenieder die zich wenst te profileren als level III of V therapeut

c.- Stichting CAT biedt deze toegang tegen een lage en betaalbare prijs om zo het open karakter van toegankelijkheid te versterken

Wat zijn de jaarlijkse kosten van het CAT-therapeutschap?

Jaarlijks terugkerende kosten voor een CAT-complementair therapeut

CAT-therapeutschap:                                                                             € 99,95. ( excl. 21 % BTW)

Wkkgz aansluiting + Tuchtrecht:                                                          €  22,95  (BTW vrij)

BBA verzekering:                                                                                    €  86,– (incl. ass.belastingen)

                                                                                                   ———————————————-                                                                

Totale jaarlijkse kosten CAT aansluiting incl. BTW                                 € 229, 89

 

De jaarlijkse kosten worden in de loop van het jaar bij aanmelding naar rato verlaagd. Waardoor je bijvoorbeeld in de maand juli de helft van de jaarlijkse kosten afrekent. 

 Visitatie kosten, in het jaar dat je aansluit bij CAT en aansluitend eens in de vijf jaar

Voor level 3 CAT-therapeuten:             € 150,–    (excl 21 % BTW)

Voor level 5 CAT-therapeuten:             €  230,–  ( excl. 21 % BTW)

Wat zijn de voorwaarden om CAT-level 3 te worden?

Neem de tijd om het uitgebreide Competentie profiel CAT level 3 te lezen, daar staat alles in wat je hoort te weten over het CAT level 3 therapeutschap.

Het CAT level 3 competentie profiel

Wat zijn de voorwaarden om CAT-level 5 te worden?

Neem de tijd om het uitgebreide Competentie profiel CAT level 3 te lezen, daar staat alles in wat je hoort te weten over het CAT level 3 therapeutschap.

Het CAT level 5 competentie profiel

Wat is het gelaagd register van het CAT?

Een CAT-therapeut wordt door het CAT-screeningcommissie ingedeeld in dit gelaagde register naar aanleiding van de informatie die de aspirant CAT-therapeut meestuurt bij inschrijving, opstuurt nadat hier om gevraagd is of naar aanleiding van het kennismakingsgesprek tijdens de visitatie (indien van toepassing). Hierbij wordt vooral gelet op ervaring en opleiding maar ook andere informatie kan bij het indelen een rol spelen. Denk hierbij aan doorverwijzingen of aanbevelingen. Voor meer uitleg over de levels kun je kijken in het CAT-complementair Reglement. Onderaan deze website kun je de nieuwste versie inzien, kijk voor uitleg over het gelaagd register bij hoofdstuk 6.

Wat is het verschil tussen CAT-collectief en CAT-complementair?

CAT-collectief en CAT-complementair zijn verschillende rechtsvormen die verschillende therapeuten vertegenwoordigen. CAT-collectief is een beroepsorganisatie die zich inzet voor complementaire therapeuten die niet voldoen aan de PLATO-norm (level 1, 2 en 4 CAT-therapeuten) en CAT-complementair is een beroepsorganisatie die zich inzet voor complementaire therapeuten die wel voldoen aan de PLATO-norm (level 3 en 5 CAT-therapeuten).

Is mijn Wkkgz goed geregeld?

Door je aan te melden bij het CAT voldoe je aan de Wkkgz. Het CAT zorgt er voor dat je aangemeld wordt bij een overheidserkende geschilleninstantie, indien je dit nog niet bent, en een BBA verzekering afsluit, indien je dit nog niet hebt gedaan.

Meer informatie over GAT-geschilleninstantieMeer informatie over de BBA verzekering (BATverzekeringen)

Wat zijn ECTS?

Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten (Engels: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS) is een Europees systeem om studiepunten toe te kennen aan onderdelen van een studie of opleiding. 1 ECTS bestaat uit 28 SBU. Wat is een SBU? De afkorting “SBU” betekent “Studiebelastingsuur”.  

Een ECTS wordt aan een opleiding toegekend door een accreditatie bureau. Vraag na bij je opleider of de opleiding geaccrediteerd is en zo ja voor hoeveel ECTS.

Wat is de PLATO-norm?

PLATO is het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie van de Universiteit Leiden. Op verzoek van de zorgverzekeraars en in samenspraak met de koepelorganisaties in de complementaire zorg heeft PLATO eindtermen samengesteld voor de medische en psychosociale basiskennis. 

Een therapeut kan voldoen aan de PLATO norm door een diploma Medische Basiskennis of een diploma Psychosociale Basiskennis te hebben behaald of door vrijstelling hiervoor te hebben.

Kan ik vrijstelling krijgen voor de PLATO-norm?

Ja dat is mogelijk. Indien jouw opleiding genoemd wordt in het onderstaande document, hoef je geen diploma Medische of Psychosociale Basiskennis te behalen, dit dient echter wel door de screeningcommissie erkend te worden.

PsBk MBk vrijstelling lijst

Hoe weet ik of mijn complementaire opleiding erkend is door het CAT?

Deze vraag is niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Het kan zijn dat de opleiding al erkend is door het CAT of dat de opleiding al eerder toegang heeft gegeven tot het CAT. In veel gevallen geldt dat wanneer een opleiding geaccrediteerd is door de SNRO, het CPION of het KTNO met het benodigde aantal ECTS, dat het CAT deze opleiding erkent. Bij twijfel, gebruik onderstaand formulier.

Is mijn opleiding erkend?

Kan ik me aansluiten bij het CAT als student?

Ja, dit is mogelijk. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Als je nog geen complementaire vakopleiding hebt afgerond wordt je ingedeeld in de divisie CAT zonder vergoedingen (catcollectief.nl). Hiermee regel je een BBA verzekering en een aansluiting bij een geschilleninstantie waardoor je zorgeloos en volgens de wet kunt werken/oefenen.

Inschrijven als student.

Krijg ik korting als ik me als student aanmeld?

Dat is mogelijk. CAT heeft met opleiders de mogelijkheid tot de College Deal. Informeer bij je opleider of deze gebruik maakt van de College Deal.

Ik ben een opleider en heb een vraag aan het CAT
Ik heb een zakelijke vraag aan het CAT
Hoe lang duurt de toelatingsprocedure?

De toelatingsprocedure, ook wel de screening, duurt over het algemeen ongeveer een maand. Dit kan langer duren naar aanleiding van het aanleveren van relevante stukken of toelating bij het RBCZ (level 5 therapeuten).

Wat is de opzegtermijn voor erkenning door het CAT?

Het CAT hoopt uiteraard dat je niet weg wilt, maar mocht je dit toch willen; hiervoor kun je kijken in de algemene voorwaarden onderaan deze website bij punt 2 ‘duur van de erkenning’.

Mijn vraag staat hier niet bij...
Stel je vraag via de website chat (rechtsonder in het scherm). Wij zijn per chat bereikbaar van ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur 😺