Vakgroepen CAT-complementair

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. De alternatieve sector wordt in 5 vakgroepen ingedeeld. Een vakgroep kan ook wel een stroming of discipline worden genoemd. Het CAT hanteert deze indeling en plaatst binnen elke vakgroep toezichthouders die de richtlijnen en kwaliteitseisen per beroep monitoren. Zodoende kan door vakspecialisten per vak de kwaliteit van praktijkvoering en bij- en nascholing gegarandeerd worden. In onderstaande overzichten wordt tevens de prestatie code van elke behandelvorm genoemd.

Lichaamsgerichte therapie

Vakgroep toezichthouder:

Iljitsj van Kessel

Behandeling chiropractie 24600
Behandeling cranio-sacraaltherapie 24601
Behandeling osteopathie 24603
Behandeling ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn 24604
Behandeling (ortho)manuele therapie 24605
Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell) 24606
Behandeling overige alternatieve bewegingstherapie 24607
Behandeling body stress release 24608
Behandeling orthopedische geneeskunde (lid VAOG) 24609
Sportmassage 24610

Deze vakgroep staat ook wel bekend als Beweegtherapie of bewegingstherapie en is in het verleden ook zo genoemd. De behandelvormen in deze vakgroep hebben veelal te maken met het menselijk lichaam en bij de therapie zelf vindt dan ook meestal aanraking plaats. Alhoewel een gezond lichaam ook goed is voor de geest, is Alternatieve bewegingstherapie in eerste plaats bedoeld om lichamelijke klachten te verhelpen.

Psychosociale therapie

Vakgroep toezichthouder:


Marieke de Bruijn

Sylvia Roosendaal:
Toezichthouder kindertherapie


Jacqueline Snelder:
Toezichthouder bodywork

Behandeling psychotherapie 24500
Behandeling hypnotherapie 24501
Behandeling kunstzinnige therapie 24502
Behandeling Gestalttherapie 24503
Behandeling overige psychosociale therapie 24504
Behandeling (kinder) coaching 24505
Counseling 24506
Behandeling Simonton therapie 24507
Behandeling speltherapie 24508
Oudergesprekken/ouderbegeleiding 24509
Evaluatie/verslag/rapportage 24510
Behandeling integratieve psychotherapie 24511
Behandeling regressie
(reïncarnatie)therapie 24512
Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Behandeling creatieve therapie (vaktherapie) 24514
Behandeling psychomotorische kindertherapie 24515
Behandeling emotioneel lichaamswerk 24516
Behandeling haptotherapie 24517
Psychologische begeleiding 24700

Deze vakgroep is ook wel bekend als psychosociaal. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen met gesprekstechnieken die bij de cliënt zelfreflectie en waardevolle inzichten als gevolg hebben. De klachten die behandeld kunnen worden door Psychosociale therapie zijn doorgaans psychisch van aard.

Natuurgeneeskunde

Vakgroep toezichthouder:

Yuri Abrahams

Behandeling orthomoleculaire geneeskunde 24000
Behandeling fytotherapie 24001
Behandeling kinesiologie 24002
Behandeling enzymtherapie 24003
Behandeling moermantherapie 24004
Behandeling overige natuurgeneeskunde 24005
Behandeling iriscopie 24006
Behandeling neuraaltherapie 24007
Behandeling mesologie 24008
Behandeling reflexzonetherapie 24009
Behandeling neuromusculaire
triggerpointtherapie 24010
Behandeling bioresonantie therapie 24011
Behandeling energetische therapie 24012
Behandeling neuromusculaire behandeling 24013
Ayurvedische therapie 24014
Behandeling APS 24015
Bowentherapie 24016
Behandeling spirituele therapie 24400
Behandeling paranormale geneeskunde 24401
Behandeling antroposofische therapie 24300

Deze vakgroep staat ook wel bekend als natuurgeneeswijze en is in het verleden ook zo genoemd door het CAT. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen die als ‘natuurlijk’ kunnen worden gezien. Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm die behoort tot de vakgroep natuurgeneeskunde een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld kunnen worden met Natuurgeneeskunde kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn.

Oosterse geneeswijzen

Vakgroep toezichthouder:

Jerrell Waterval

Els van Helmondt - acupunctuur

Behandeling Chinese kruidengeneeskunde 24101
Behandeling Shiatsu therapie/massage 24102
Behandeling overige Oosterse geneeswijzen 24103
Behandeling acupunctuur 24104
Behandeling Tuina 24105

Deze vakgroep omvat geneeswijzen die als Oosters kunnen worden gezien. Nu is dit zeker een moeilijk defineerbare term, maar de insteek is dat de behandelvormen die in deze vakgroep voorkomen niet zijn ontstaan of ontwikkeld in het Westen (ook wel o.a. Europa, Amerika, Rusland, Africa en Australië). Daarnaast vallen ook slechts de behandelvormen in deze vakgroep die als traditioneel en Oosters kunnen worden gezien. Met traditioneel wordt bedoeld dat deze behandelvormen een lange geschiedenis hebben in het land van oorsprong. De klachten die kunnen worden behandeld zijn uiteenlopend van lichamelijk of psychisch.

Homeopathie

Vakgroep toezichthouder:

Lilian Peters

Behandeling (klassieke) homeopathie 24200

In deze vakgroep zitten therapeuten die actief zijn als homeopaat en (in principe) werken volgens het gedachtegoed (of in navolging) van Samuel Hahnemann. Homeopathie werkt met stoffen die een genezende werking hebben op het lichaam van de cliënt. Deze genezende werking wordt veelal empirisch getest per cliënt alvorens deze volledig wordt toegepast. Een homeopaat behandelt klachten die in eerste instantie te maken hebben met het menselijk lichaam.

Eclectisch

Toezichthouder vakgroep:

Yuri Abrahams

In de vakgroep Eclectisch van CAT-complementair combineert de therapeut behandelvormen van meerdere vakgroepen in 1 praktijk. Deze behandelvormen moeten aan alle kwaliteitsstandaarden voldoen. De toezichthouder vakgroep Eclectisch is de kwaliteitsbewaker van de toepassing van de eclectische manier van werken van CAT-therapeuten. Het woord 'Eclectisch' stamt af van het Latijnse woord voor 'uitkiezen'. Een eclectisch therapeut beredeneert welke behandelvormen het meest van toepassing zijn (dit kan verschillen per cliënt) en kiest hierbij uit de behandelvormen die hij of zij kan toepassen.