Bij- en nascholing

Laatst ge-update op 3 september 2019

Als CAT level 3 of 5 therapeut moet je als zorgen dat je elk jaar je kennis up to date houdt, dit wordt bij- en nascholing genoemd. Je beroepsorganisatie CAT-complementair moet als kwaliteitsbewaker kunnen garanderen dat jij als therapeut aan de eisen blijft voldoen. Zodoende kun jij blijvend gedeeltelijke vergoedingen vanuit het aanvullende pakket als service aan jouw cliënten bieden. Alle bij- en nascholing die geaccrediteerd is door het CPION, SNRO of SKB (in bepaalde gevallen KTNO) voldoet aan de eisen van het CAT-competentieprofiel en is geldige bijscholing. Volg jij de bij- en nascholing bij het instituut van jouw complementaire ”hoofdopleiding” dan is dit altijd goed. Jaarlijks gaat dit om:

Minimaal 6 uur vakliteratuur, 2 uur vrije invulling, minimaal 6 uur aan vakgerichte bijscholing, 6 uur bijscholing MBK/PsBK

Vergeet dus ook niet dat de PLATO kennis up to date moet blijven! Elk jaar wordt er verwacht dat je geldige bijscholing volgt voor de Medische basiskennis en/of de Psychosociale basiskennis. Deze PLATO bijscholing moet altijd erkend zijn door CPION of SNRO.

LET OP: De jaarlijkse bij- en nascholingsuren mag je over 3 jaar uitspreiden. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut volgt een bijscholing NLP van 18 studiebelastingsuren. Dit levert de therapeut voldoende vakgerichte bij en nascholing op voor 3 kalenderjaren omdat deze 6 uur per jaar vakgerichte bijscholing moet volgen. Daarnaast moet deze therapeut nog steeds 6 uur vakliteratuur lezen, 2 uur vrije invulling doen en 6 uur PLATO bijscholen per jaar. 

Wat als ik Mbk en Psbk heb?

In dat geval moet je beide PLATO opleidingen bijscholen: per jaar 6 uur Mbk bijscholing + 6 uur Psbk bijscholing.